Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Otto

Ponadgraniczny obrót prawny i kompetencje językowe

Zabezpieczenie swych interesów prawnych i egzekwowanie prawa to kwestia informacji i komunikacji. Szczególnie widoczne jest to w międzynarodowym obrocie prawnym. Dzięki wykonanej we właściwym czasie rozmowie telefonicznej, piśmie czy wyjaśniającej wątpliwości dyskusji, często można uniknąć problemów prawnych zanim się pojawią lub nad nimi skutecznie zapanować. Moi klienci zyskują dzięki mojej znajomości języków obcych. Kancelaria oferuje wszelkie usługi prawne w języku polskim, niemieckim i angielskim - dotyczy to języka porad, korespondencji i przygotowywanych dokumentów.

• porady prawne w języku polskim, niemieckim i angielskim
• komunikacja ze stronami i urzędami w języku polskim, niemieckim i angielskim
• reprezentacja i spotkania z partnerami biznesowymi i urzędowymi w języku polskim, niemieckim i angielskim
• przygotowanie dokumentów i umów w języku polskim, niemieckim i angielskim


Grenzüberschreitender Rechtsverkehr und Sprachkompetenz

Der Schutz der rechtlichen Interessen und die Rechtsdurchsetzung sind eine Frage von Information und Kommunikation. Das gilt insbesondere im internationalen Rechtsverkehr. Durch ein rechtzeitiges Telefonat, ein Schreiben oder ein klärendes Gespräch lassen sich rechtliche Probleme oft schon im Vorfeld vermeiden oder effizient bewältigen. Hier profitieren meine Mandanten von meiner fremdsprachlichen Kompetenz. Die Kanzlei bietet jegliche Rechtsberatung in polnischer, deutscher und englischer Sprache - das gilt für die Sprache der Beratung, der Korrespondenz und der vorbereiteten Dokumentation.

• Beratungsgespräche auf Polnisch, Deutsch und Englisch
• Kommunikation mit Vertragspartnern und Behörden auf Polnisch, Deutsch und Englisch

• Ortstermine, Gespräche, Verhandlungen mit Geschäftspartnern und Behörden in polnischer, deutscher und englischer Sprache
• Erstellen von Dokumenten und Verträgen auf Polnisch, Deutsch und Englisch
Copyright Nazwa.pl
Copyright Nazwa.pl